Ajankohtaista

Kuvia Kauniaisten hoitohuoneesta

Huomasithan, että Poppamaijan varauskalenteriin on avattu myös hoitoaikoja lauantaipäiviksi.

Kalevala muskel- och ledkorrigering

Kalevala korrigering baseras på balansen i muskuloskeletala systemet. Syftet med muskel- och ledkorrigering är att balansera muskler, ben och stödjande strukturer. Balanseringen sker genom att försiktigt flytta vävnader och utnyttja den naturliga rörelseförmågan hos muskler, leder och vävnadsvätskor.

Behandlingen avser hela det muskuloskeletala systemet, ända från fotsulorna till skallbasen. Syftet är att förbättra rörligheten för leder, muskler och bindväv, mjuka ärrvävnad och frigöra vävnads- och cirkulationsytan och nervproppar. Eftersom hela kroppen alltid behandlas under behandlingen är effekterna av behandlingen mycket olika. Behandlingen är lämplig för en baby senior

Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikutus fibromyalgiakipuihin

Lopputyö on esitetty ja jätetty ohjaajille ja Kansanlääkintäseuralle vihdoinkin.  Aiheena oli  kalevalainen jäsenkorjauksen vaikutus fibromyalgia-kipuihin.  

Yleinen käsitys on ettei kipuihin ole hoitoa. Ihminen on monimutkainen kokonaisuus. Kehon fyysinen että henkinen tila vaikuttaa miten voimme. Siksi kehon antamiin signaaleihin kannattaa kiinnitää huomiota. Uskon, että myös fibromyalgia kipuihin löytyy helpotusta, kun otamme huomioon juuri sinun henkilökohtaisen tilanteesi. Auttavia tahoja tallöin voi olla useita. Helpotusta saattaa tarjota myös kylmähoito. 

Nyt muutamista fibromyalgiaa sairastavista asiakkaistani on saanut ainakin hetkellisesti helpotusti kipuun kalevalaisesta jäsenkorjauksesta.

Fibromyalgia

Fibromyalgiaa sairastavilla potilailla on pitkäkestoista ja laaja-alaista tuki- ja liikuntaelimistön kipua, joka ei selity vammalla, vauriolla tai tulehduksella. Muita tavallisia oireita ovat uupumus, muistihäiriöt ja virkistämätön uni. Fibromyalgia on yleinen oireyhtymä, jota sairastaa n. 5 % väestöstä. 

Sairauden perussyytä ei tunneta. Se on toiminnallinen oireyhtymä, joka todennäköisesti johtuu keskushermostoperäisestä kivun säätelyhäiriöstä ja autonomisen hermoston epätasapainosta. Keskushermoston yleistynyt herkistyminen ulkoisille ärsykkeille aiheuttaa  fibromyalgiapotilaille voimakkaammat oireet kuin muille henkilöille. Kudoksissa ei ole vaurioita tai tulehdusta eikä fibromyalgia aiheuta kudostuhoa. Sairastuneella on usein suvussaan muitakin samaa tautia potevia henkilöitä ja perinnöllinen alttius voi selittää jopa puolet sairastumisriskistä. Fibromyalgia on eräänlainen elimistön hätähuuto ja stressireaktio kuormitustekijöiden kasautumiselle.

 

viitteet
https://www.duodecimlehti.fi/duo14710
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/dlk00016/search/fibromyalgia

Tutkimuksen johtopäätökset lyhyesti

Ensinnäkin iso kiitos neljälle ihanalle leidille, jotka osallistuivat tutkimukseeni.

Kalevalainen jäsenkorjaus helpotti kaikkien tutkimukseen osallistuvien kipu ja oiretilannetta. Kipujen syitä löytyi myös lihaskireyksistä sekä kehon virheasennoista. Näiden erilaisten kipujen erottaminen toisistaan ei välttämättä ollut aluksi helppoa. Myöhemmin hoitojen ja keskustelun edetessä kivun erilaisuus ja oireilu antoivat viitettä mistä oire johtuu.

Lihaskireyksiin hoito auttoi nopeasti ja tutkittavat tunsivat myös energisyyden ja positiivisuuden lisääntyvän hoitojen aikana. Mielialan muutosta selittää kipujen helpottuminen ja asiakkaalle annettu oma aika kipujen ja asioiden käsittelyyn. Mielestäni tämä mielialan kohentuminen auttoi myös asiakkaiden fibromyalgia kipuihin ja niiden esiintymisen harvenemiseen hoidon aikana. Tämä mielialan kohentuminen mielestäni tukee sitä asiaa, että ihmisen kehon tuntemukset ovat kokonaisuus.

Huomioitavaa oli myös, että jokaisen kipulääkkeiden käyttö väheni hoitojen aikana, mutta palasi kun hoidoista oli kulunut jonkin aikaa. Uupumus tuntui olevan kaikilla jatkuvaa, joskin lyhyttä virkistäytymistä esiintyi. Uupumus ja väsymys johtuu todennäköisesti unen laadusta. Hieno asia oli myös, että fibromyalgissa yleisesti esiintyvät päänsärky ja masentuneisuus poistuivat kokonaan hoitojen jälkeen kahdelta osallistujalta.

Myöhemmin tehdyn kyselyn perusteella kaikkien osallistujien olivat oireet jossakin määrin tai kokonaan palautuneet. Jokainen tunsi kuitenkin saaneen apua hoidoista ja uskoi säännöllisellä kalevalaisella jäsenkorjaushoidolla olevan apua fibromyalgia oireisiin. Tutkimuksen yhteenvetona tiivistän, että kalevalainen ylläpitohoito voisi pitää kivut kurissa, auttaa uupumukseen ja mielialaan sekä parantaa liikkuvuutta. Tutkimukseen osallistujien mukaan fibromyalgia on heidän elämässään läsnä, sitä ei voi poistaa, mutta hoidoilla voi parantaa elämänlaatua. Fibromyalgiaan vaikuttaa ruokavalio, stressi, sää, mieliala sekä omaehtoinen liikkuminen.